Renovering af Ahlgade

AHLGADE RENOVERES
Holbæk Kommune tager nu fat på anden etape af renoveringen af belægningen i Ahlgade, så den sidste del af Ahlgades køreareal kan blive velfungerende og brugbar for de mange trafikanter, der dagligt færdes i gaden.

HVOR
Ahlgade renoveres mellem Blegstrædet og Lindevej. Arbejdet foregår på et mindre areal ad gangen.

TID
Renoveringen foregår fra slut marts til begyndelsen af juni

ENSRETNING
Under renoveringsarbejdet bliver Ahlgade ensrettet. Det betyder, at der kun bliver adgang for køretøjer fra vest – det vil sige fra Kalundborgvej, Havnegade og Lindevej.

Hvis man kører ind i Ahlgade fra øst – fra Smedelundsgade og Labæk – skal man dreje fra ved Klosterstræde eller Blegstræde.

PARKERING
Det er muligt at parkere i begge sider af Ahlgade i hele renoveringsperioden. Blot ikke ud for selve arbejdsstedet.

Benyt gerne de alternative parkerings-faciliteter i nærheden af Ahlgade.

TILGÆNGELIGHED
Der er fri adgang til alle butikker og bygninger i Ahlgade i hele renoverings-perioden. Det er kun gaden der renoveres, ikke fortovsarealerne.

EVENTS
Alle events afholdes som planlagt, så mød glad op til: Biler i Ahlgade den 4. maj og Aftensalg den 31. maj.